Selecteer een pagina
Factsheet – Ree

Factsheet – Ree

Start /Author: raw Factsheet – Ree Ree Capreolus capreolus De ree is een zoogdier dat valt onder de hertachtigen. Een mannetjes ree heet bok, een vrouwtje geit, een jong een reekalf en een groep een sprong. De ree is het enige hoefdier met kiemrust. Dit wil...
Factsheet – Toendrarietgans

Factsheet – Toendrarietgans

Start /Author: raw Factsheet – Toendrarietgans Toendrarietgans Anser serrirostris De Toendrarietgans is een klassieke wintergast waarvan de voorhoede in oktober arriveert en de aantallen midden in de winter het hoogst zijn. In februari (zachte winters) of...
Factsheet – Nijlgans

Factsheet – Nijlgans

Start /Author: raw Factsheet – Nijlgans Nijlgans Alopochen aegyptiaca Een deel van de Nijlganzen trekt het hele jaar paarsgewijs op, maar vooral in nazomer en winter sluiten andere zich aan tot groepen van soms enkele honderden. Ze foerageren op graslanden en...
Factsheet – Canadese gans

Factsheet – Canadese gans

Start /Author: raw Factsheet – Canadese gans Canadese gans Branta canadensis Vóór het ontstaan van een eigen broedpopulatie waren Canadese Ganzen alleen in strenge winters, zoals 1978/79, in noemenswaardige aantallen aanwezig. Het ging dan om Zweedse vogels....
Factsheet – Overwinterende Kolgans

Factsheet – Overwinterende Kolgans

Start /Author: raw Factsheet – Overwinterende Kolgans Kolgans Anser albifrons Door de IUCN 2015 is de kolgans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en de huidige aantallen...