Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Nijlgans
  4. /
  5. Factsheet – Nijlgans

Factsheet – Nijlgans

14 februari 2023

Nijlgans

Alopochen aegyptiaca

Een deel van de Nijlganzen trekt het hele jaar paarsgewijs op, maar vooral in nazomer en winter sluiten andere zich aan tot groepen van soms enkele honderden. Ze foerageren op graslanden en oogstresten op bouwland (vooral mais) en rusten en ruien op open water. Aflezingen van gekleurringde vogels bewijzen hun mobiliteit, zowel binnen Nederland als over de grens in bijvoorbeeld Duitsland.

De grootste aantallen zijn, net als in de broedtijd, te vinden in het westen van het land en het Rivierengebied. De landelijk getelde aantallen namen sterk toe in het voetspoor van de sterk gegroeide Nederlandse broedpopulatie. Sinds de eeuwwisseling zwakt de toename af. Mogelijke oorzaken zijn afschot en het vol raken van de bekende broedgebieden.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1700).

aantallen in Drenthe

nijlgans

Aantallen tellingen en spreiding door de WBE

Vlakdekkende tellingen door alle WBE’s in Drenthe in het hele werkgebied van de FBE Drenthe.
bron: FRS

Aantallen en spreiding per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
36De Drie Marken86031360
51Mars- en Westerstroom2641381406450
63Dwingelderveld e.o.4561318278168
91Kerspel Dalen131801223589
99Het Groote Veld611757159
154De Grensstreek1291737822483
164De Wieken1613413525
185t Scholtensveld971798981102
200Vledder e.o.031138831
203Diever-Smilde e.o.045397079
231De Dalgronden17812921417292
237De Lebbestaok141851087331
251Van Echtensmorgenland e.o.186136135150148
336Koekange-Ruinerwold110841019437
343Diana, Drenthe2522352019718
350Havelte e.o.7673755437
427Bargerveld276395682757708
434Artemis185108176210232
439Noordenveld409279333206193
442Drents Diep en Aa152134505355
443Hondsrugveld917464843211818
Totaal36562641418331593055

belang in Drenthe

schade nijlgans

Opmerking: gewasschade veroorzaakt door Nijlganzen komen op grond van de beleidsregels van de provincie Drenthe niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

beheer in Drenthe

afschot nijlgans

afschot per jaar

afschot per wbe

afschot per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
36De Drie Marken
51Mars- en Westerstroom22
63Dwingelderveld e.o.9
91Kerspel Dalen11
99Het Groote Veld4
154De Grensstreek4
164De Wieken22
185t Scholtensveld8
200Vledder e.o.20
203Diever-Smilde e.o.6
231De Dalgronden12
237De Lebbestaok8
251Van Echtensmorgenland e.o.5
336Koekange-Ruinerwold4
343Diana, Drenthe8
350Havelte e.o.22
427Bargerveld13
434Artemis4
439Noordenveld144
442Drents Diep en Aa83
443Hondsrugveld29
Totaal438