Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Toendrarietgans
  4. /
  5. Factsheet – Toendrarietgans

Factsheet – Toendrarietgans

14 februari 2023

Toendrarietgans

Anser serrirostris

De Toendrarietgans is een klassieke wintergast waarvan de voorhoede in oktober arriveert en de aantallen midden in de winter het hoogst zijn. In februari (zachte winters) of uiterlijk maart (koude winters) verlaat de meerderheid het land. Strenge vorst en sneeuwval leiden niet tot massale wegtrek bij ons, soms wel tot een forse toestroom van vogels die eerder oostelijk van ons pleisterden.

De soort heeft een voorkeur voor bouwland met oogstresten. De grootste concentraties doen zich gewoonlijk voor in het noordoosten en zuidoosten van het land. De landelijk getelde aantallen stegen vooral na 1995, met in het noorden van het land een veel sterkere toename dan elders. In topwinters zijn bijna 300.000 Toendrarietganzen aanwezig.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1574).

aantallen in Drenthe

toendrarietgans

Aantallen Wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Geen informatie over 2022.
Bron: Sovon

belang in Drenthe

schade toendrarietgans

De getaxeeerde schade van de toendrarietgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam20182019202020212022
36De Drie Marken
51Mars- en Westerstroom1650
63Dwingelderveld e.o.124212151632212569
91Kerspel Dalen1611652
99Het Groote Veld
154De Grensstreek
164De Wieken
185t Scholtensveld1968
200Vledder e.o.
203Diever-Smilde e.o.
231De Dalgronden
237De Lebbestaok
251Van Echtensmorgenland e.o.
336Koekange-Ruinerwold47462568245821215071
343Diana, Drenthe1537
350Havelte e.o.
427Bargerveld2725251352513179
434Artemis
439Noordenveld
442Drents Diep en Aa
443Hondsrugveld360
Totaal8713629626193086120819

schade 2022 totaal per wbe en per gewas

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam2022GraslandGraanOverig
36De Drie Marken
51Mars en Westerstroom
63Dwingelerveld1256912569
91Kerspel Dalen
99Het Groote Veld
154De Grensstreek
164De Wieken
185Scholtensveld
200Vledder eo
203Diever en Smilde
231De Dalgronden
237De Lebbestaok
251Van Echtensmorgenland
336Koekange Ruinerwold50715071
343Diana
350Havelte
427Bargerveld31793179
434Artemis
439Noordenveld
442Drents Diep en Aa
443Hondsrugveld
Totaal208192081900

Getaxeerde schade per gewas

Bron: BIJ12

Getaxeerde schade verdeeld tussen foerageergebied en niet foerageergebied

Bron: BIJ12

jaarfoerageergebiedniet foerageergebiedtotaal
2020028382838
202103086130861
202202081920819