Selecteer een pagina
Factsheet 2022 – Ree

Factsheet 2022 – Ree

Start /Author: raw Factsheet 2022 – Ree Ree Capreolus capreolus De ree is een zoogdier dat valt onder de hertachtigen. Een mannetjes ree heet bok, een vrouwtje geit, een jong een reekalf en een groep een sprong. De ree is het enige hoefdier met kiemrust. Dit wil...
Factsheet 2022 – Toendrarietgans

Factsheet 2022 – Toendrarietgans

Start /Author: raw Factsheet 2022 – Toendrarietgans Toendrarietgans Anser serrirostris De Toendrarietgans is een klassieke wintergast waarvan de voorhoede in oktober arriveert en de aantallen midden in de winter het hoogst zijn. In februari (zachte winters) of...
Factsheet 2022 – Nijlgans

Factsheet 2022 – Nijlgans

Start /Author: raw Factsheet 2022 – Nijlgans Nijlgans Alopochen aegyptiaca Een deel van de Nijlganzen trekt het hele jaar paarsgewijs op, maar vooral in nazomer en winter sluiten andere zich aan tot groepen van soms enkele honderden. Ze foerageren op graslanden...
Factsheet 2022 – Canadese gans

Factsheet 2022 – Canadese gans

Start /Author: raw Factsheet 2022 – Canadese gans Canadese gans Branta canadensis Vóór het ontstaan van een eigen broedpopulatie waren Canadese Ganzen alleen in strenge winters, zoals 1978/79, in noemenswaardige aantallen aanwezig. Het ging dan om Zweedse...
Factsheet 2022 – Overwinterende Kolgans

Factsheet 2022 – Overwinterende Kolgans

Start /Author: raw Factsheet 2022 – Overwinterende Kolgans Kolgans Anser albifrons Door de IUCN 2015 is de kolgans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en de huidige aantallen...