Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Kolgans
  4. /
  5. Factsheet – Overwinterende Kolgans

Factsheet – Overwinterende Kolgans

13 februari 2023

Kolgans

Anser albifrons

Door de IUCN 2015 is de kolgans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en de huidige aantallen inclusief de stabiele trend, er geen sprake is van een bedreiging van de populatie.

Kolganzen zijn voornamelijk aanwezig van oktober tot en met maart, met de hoogste aantallen midden in de winter. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 Kolganzen in ons land, 80% van de wereldpopulatie. De grootste concentraties houden zich op in graslanden in Friesland en het rivierengebied. Strenge vorst en zware sneeuwval kan leiden tot een leegloop uit Noordoost-Nederland (en toenemende aantallen in Zuidwest-Nederland en het rivierengebied), soms ook tot een massale toestroom of doortrek van vogels die eerst oostelijker pleisterden.

De landelijke aantallen namen sinds 1975 fors toe. Dit berust deels op een herverdeling van binnen Europa overwinterende Kolganzen en verlaagde jachtdruk. Tegelijkertijd arriveerde de voorhoede steeds vroeger en namen Kolganzen nieuwe pleisterplaatsen buiten de traditionele in gebruik. Kolganzen blijven overigens niet langer hangen dan voorheen: in zachte winters trekt al een fors deel weg in februari. De in Nederland overwinterende aantallen zijn sinds 2005 stabiel; dat de seizoensgemiddelden nog toenamen komt vooral doordat grote aantallen soms al vroeg in de herfst arriveren.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1590).

aantallen en spreiding in Drenthe

schade overwinterende kolgans

Aantallen Wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Geen informatie over 2022.
Bron: Sovon

belang in drenthe

schade overwinterende kolgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende kolgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam20182019202020212022
36De Drie Marken
51Mars- en Westerstroom
63Dwingelerveld621405306912594
91Kerspel Dalen2419170424788744
99Het Groote Veld
154De Grensstreek
164De Wieken
185Scholtensveld1968
200Vledder eo
203Diever en Smilde
231Dalgronden
237De Lebbestaok
251Van Echtensmorgenland
336Koekange-Ruinerwold1102727446281302043923576
343Diana
350Havelte
427Bargerveld371584163444
434Artemis
439Noordenveld3261039172233357230550859
442Drents Diep en Aa636384237990
443Hondsrugveld
Totaal466777880551465117098107207

schade 2022 totaal per wbe en per gewas

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam2022GraslandGraanOverig
36De Drie Marken
51Mars en Westerstroom
63Dwingelerveld1259412594
91Kerspel Dalen87448744
99Het Groote Veld
154De Grensstreek
164De Wieken
185Scholtensveld
200Vledder eo
203Diever en Smilde
231De Dalgronden
237De Lebbestaok
251Van Echtensmorgenland
336Koekange Ruinerwold2357623576
343Diana
350Havelte
427Bargerveld34443444
434Artemis
439Noordenveld5085950859
442Drents Diep en Aa79907990
443Hondsrugveld
Totaal10720710720700

Getaxeerde schade per gewas

Bron: BIJ12

Getaxeerde schade verdeeld tussen foerageergebied en niet foerageergebied

Bron: BIJ12

jaarfoerageergebiedniet foerageergebiedtotaal
2020219692949751466
20215473962359117098
20223461472593107207