Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Brandgans
  4. /
  5. Factsheet – Overwinterende Brandgans

Factsheet – Overwinterende Brandgans

13 februari 2023

Brandgans

Branta Leucopsis

De Brandgans is op weg om de Kolgans voorbij te streven als talrijkste in Noordwest-Europa overwinterende gans. Ook in Nederland zijn de aantallen enorm gestegen, met in sommige winters meer dan 800.000 exemplaren, overeenkomend met 80% van de flyway-populatie.

De verspreiding bleef tot rond 1990 sterk beperkt tot Friesland en het Wadden-, IJsselmeer- en Deltagebied. Daarna veroverde de Brandgans ook het binnenland. Hier neemt hij, in tegenstelling tot de kustgebieden, ook recent nog toe. Piekaantallen in het binnenland worden doorgaans in de nawinter geteld. Koud winterweer leidt tot enige herverdeling binnen ons land: relatief lage aantallen in Noord-Nederland en relatief hoge aantallen in het zuidelijk deel. 

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1670).

aantallen en spreiding in Drenthe

schade overwinterende brandgans

Aantallen Wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Geen informatie over 2022.
Bron: Sovon

belang in Drenthe

schade overwinterende brandgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende brandgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam20182019202020212022
36De Drie Marken
51Mars- en Westerstroom
63Dwingelerveld30691877
91Kerspel Dalen13
99Het Groote Veld
154De Grensstreek
164De Wieken
185Scholtensveld
200Vledder eo
203Diever en Smilde
231Dalgronden
237De Lebbestaok
251Van Echtensmorgenland
336Koekange-Ruinerwold6602262236
343Diana184
350Havelte
427Bargerveld11613217
434Artemis
439Noordenveld175523447722270127319
442Drents Diep en Aa4571
443Hondsrugveld540
Totaal17554165109521110731616

Getaxeerde schade per gewas

Geen informatie over 2022.
Bron: BIJ12

Getaxeerde schade verdeeld tussen foerageergebied en niet foerageergebied

Bron: BIJ12

jaarfoerageergebiedniet foerageergebiedtotaal
20206778417410952
20212388871711105
2022191181249831616