Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Grauwe Gans
  4. /
  5. Factsheet – Overwinterende Grauwe Gans

Factsheet – Overwinterende Grauwe Gans

13 februari 2023

OVERWINTERENDE GRAUWE GANS (als niet-broedvogel)

Anser anser

Door de IUCN 2015 is de grauwe gans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en de huidige aantallen inclusief de gunstige trend, er geen sprake is van een bedreiging van de populatie. In Nederland wordt de grauwe gans gecategoriseerd als ‘talrijke broedvogel’; doortrekker en wintergast in (zeer) groot aantal

De Staat van Instandhouding van de Grauwe Gans als niet-broedvogel in Nederland is gunstig.
(bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610).

Ook de staat van instandhouding van de grauwe gans in Drenthe is gunstig. Zowel als broedvogel als niet-broedvogel is de laatste 12 sprake van een significante toename van >5% per jaar. Zelfs een verdubbeling in 15 jaar.  (bron: Sovon)

De soort is in Drenthe geen aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans

Aantallen in Drenthe

overwinterende grauwe ganzen

In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overwinterende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.

Aantallen Wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Er is geen telling van 2022.
Bron: Sovon

belang in drenthe

schade overwinterende grauwe gans

De getaxeeerde schade van de overwinterende grauwe gans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
36De Drie Marken
51Mars- en Westerstroom47367927
63Dwingelerveld8974057747306913510
91Kerspel Dalen2420208411521951020813
99Het Groote Veld
154De Grensstreek
164De Wieken
185Scholtensveld2028
200Vledder eo
203Diever en Smilde
231Dalgronden1553
237De Lebbestaok2843
251Van Echtensmorgenland
336Koekange-Ruinerwold1079218604255811318528017
343Diana13362886
350Havelte
427Bargerveld27263640127301204025965
434Artemis
439Noordenveld1262523900459334323556968
442Drents Diep en Aa537020661262832683
443Hondsrugveld
Totaal3101356846105578101767188769

schade 2022 totaal per wbe en per gewas

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam2022GraslandGraanOverig
36De Drie Marken
51Mars en Westerstroom79277927
63Dwingelerveld1351013510
91Kerspel Dalen2081320813
99Het Groote Veld
154De Grensstreek
164De Wieken
185Scholtensveld
200Vledder eo
203Diever en Smilde
231De Dalgronden
237De Lebbestaok
251Van Echtensmorgenland
336Koekange Ruinerwold2801728017
343Diana28862886
350Havelte
427Bargerveld2596525965
434Artemis
439Noordenveld5696856968
442Drents Diep en Aa3268332683
443Hondsrugveld
Totaal18876918084279270

Getaxeerde schade per gewas

Bron: BIJ12

Getaxeerde schade verdeeld tussen foerageergebied en niet foerageergebied

Bron: BIJ12

jaarfoerageergebiedniet foerageergebiedtotaal
20203648469094105578
20213349371837105330
202240911147858188769

beheer in drenthe

afschot overwinterende grauwe gans

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
36De Drie Marken
51Mars en Westerstroom2
63Dwingelerveld
91Kerspel Dalen
99Het Groote Veld
154De Grensstreek
164De Wieken
185Scholtensveld
200Vledder eo
203Diever en Smilde
231De Dalgronden
237De Lebbestaok
251Van Echtensmorgenland
336Koekange Ruinerwold
343Diana
350Havelte
427Bargerveld
434Artemis
439Noordenveld
442Drents Diep en Aa47
443Hondsrugveld
Totaal49