Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overzomerende Grauwe Gans
  4. /
  5. Factsheet – Overzomerende Grauwe Gans

Factsheet – Overzomerende Grauwe Gans

13 februari 2023

OVERZOMERENDE GRAUWE GANS (als broedvogel)

Anser anser

Door de IUCN 2015 is de grauwe gans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en de huidige aantallen inclusief de gunstige trend, er geen sprake is van een bedreiging van de populatie. In Nederland wordt de grauwe gans gecategoriseerd als ‘talrijke broedvogel’; doortrekker en wintergast in (zeer) groot aantal

Als broedvogel (overzomerende gans) is de (toekomstige) staat van instandhouding van de grauwe gans in Nederland beoordeeld als gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610).

Ook de staat van instandhouding van de grauwe gans in Drenthe is gunstig. Zowel als broedvogel als niet-broedvogel is de laatste 12 sprake van een significante toename van >5% per jaar. Zelfs een verdubbeling in 15 jaar. (bron: Sovon)

De soort is in Drenthe geen aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans

Aantallen en spreiding in Drenthe

overzomerende grauwe ganzen

In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overzomerende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.

In Drenthe worden de overzomerende ganzen door Sovon geteld in 14 steekproefgebieden. Daarnaast tellen de WBE’s de overzomerende ganzen in het gehele werkgebied van de FBE Drenthe. Beide tellingen vinden in juli plaats.

Aantallen tellingen en spreiding door de WBE

Vlakdekkende tellingen door alle WBE’s in Drenthe in het hele werkgebied van de FBE Drenthe.
bron: FRS

Aantallen en spreiding per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
36De Drie Marken21505682080
51Mars en Westerstroom37929258435894
63Dwingelerveld668679127217901047
91Kerspel Dalen203320494696496
99Het Groote Veld4615275237229
154De Grensstreek165113103671701491
164De Wieken677910310936
185Scholtensveld243172116142123
200Vledder eo09162907469
203Diever en Smilde02023171160
231De Dalgronden280351181500343
237De Lebbestaok1008895480
251Van Echtensmorgenland18454162308368
336Koekange Ruinerwold85767261822435
343Diana1354136127318966
350Havelte243307783310188
427Bargerveld414597145314742124
434Artemis3752573743751160
439Noordenveld2530561507498932
442Drents Diep en Aa8421012124718842324
443Hondsrugveld7848854171235
Totaal114356119106561660511260

belang in Drenthe

schade overzomerende grauwe gans

De getaxeeerde schade van de overzomerende grauwe gans is per jaar in de periode 1 april t/m 1 oktober (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam20182019202020212022
36De Drie Marken
51Mars en Westerstroom
63Dwingelerveld43383099843220241
91Kerspel Dalen1425134817856
99Het Groote Veld
154De Grensstreek
164De Wieken
185Scholtensveld2537888
200Vledder eo
203Diever en Smilde
231De Dalgronden1947
237De Lebbestaok
251Van Echtensmorgenland
336Koekange Ruinerwold789996637291652513035
343Diana53589525497
350Havelte
427Bargerveld125071996346
434Artemis
439Noordenveld38702191125321518819400
442Drents Diep en Aa829319044852
443Hondsrugveld
Totaal1176917617346015608889174

Schade per gewas

Bron: BIJ12

Schade totaal en per gewas

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam2022GraslandGraanOverig
36De Drie Marken
51Mars en Westerstroom
63Dwingelerveld2024120241
91Kerspel Dalen1785617856
99Het Groote Veld
154De Grensstreek
164De Wieken
185Scholtensveld
200Vledder eo
203Diever en Smilde
231De Dalgronden19471947
237De Lebbestaok
251Van Echtensmorgenland
336Koekange Ruinerwold1303513035
343Diana549722753222
350Havelte
427Bargerveld634651921155
434Artemis
439Noordenveld1940019400
442Drents Diep en Aa48524852
443Hondsrugveld
Totaal891747765971394377

beheer in Drenthe

afschot overzomerende grauwe gans

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
36De Drie Marken
51Mars en Westerstroom
63Dwingelerveld54
91Kerspel Dalen46
99Het Groote Veld
154De Grensstreek
164De Wieken
185Scholtensveld
200Vledder eo
203Diever en Smilde
231De Dalgronden
237De Lebbestaok
251Van Echtensmorgenland
336Koekange Ruinerwold
343Diana
350Havelte
427Bargerveld
434Artemis
439Noordenveld26
442Drents Diep en Aa24
443Hondsrugveld
Totaal150