Selecteer een pagina
Factsheet 2021 – Overzomerende Grauwe Gans

Factsheet 2021 – Overzomerende Grauwe Gans

Start /Author: raw Factsheet 2021 – Overzomerende Grauwe Gans OVERZOMERENDE GRAUWE GANS (als broedvogel) Anser anser Door de IUCN 2015 is de grauwe gans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de...
Factsheet 2021 – Overwinterende Kolgans

Factsheet 2021 – Overwinterende Kolgans

Start /Author: raw Factsheet 2021 – Overwinterende Kolgans Kolgans Anser albifrons Door de IUCN 2015 is de kolgans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en de huidige aantallen...
Factsheet 2021 – Overwinterende Brandgans

Factsheet 2021 – Overwinterende Brandgans

Start /Author: raw Factsheet 2021 – Overwinterende Brandgans Brandgans Branta Leucopsis De Brandgans is op weg om de Kolgans voorbij te streven als talrijkste in Noordwest-Europa overwinterende gans. Ook in Nederland zijn de aantallen enorm gestegen, met in...
Factsheet 2021 – Toendrarietgans

Factsheet 2021 – Toendrarietgans

Start /Author: raw Factsheet 2021 – Toendrarietgans Toendrarietgans Anser serrirostris De Toendrarietgans is een klassieke wintergast waarvan de voorhoede in oktober arriveert en de aantallen midden in de winter het hoogst zijn. In februari (zachte winters) of...