Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Toendrarietgans
  4. /
  5. Factsheet 2021 – Toendrarietgans

Factsheet 2021 – Toendrarietgans

8 april 2022

Toendrarietgans

Anser serrirostris

De Toendrarietgans is een klassieke wintergast waarvan de voorhoede in oktober arriveert en de aantallen midden in de winter het hoogst zijn. In februari (zachte winters) of uiterlijk maart (koude winters) verlaat de meerderheid het land. Strenge vorst en sneeuwval leiden niet tot massale wegtrek bij ons, soms wel tot een forse toestroom van vogels die eerder oostelijk van ons pleisterden.

De soort heeft een voorkeur voor bouwland met oogstresten. De grootste concentraties doen zich gewoonlijk voor in het noordoosten en zuidoosten van het land. De landelijk getelde aantallen stegen vooral na 1995, met in het noorden van het land een veel sterkere toename dan elders. In topwinters zijn bijna 300.000 Toendrarietganzen aanwezig.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1574).

aantallen in Drenthe

toendrarietgans

Aantallen Wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Bron: Sovon

Aantallen Wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Bron: Sovon

20172018201920202021
60744104561452346165459786

belang in Drenthe

schade toendrarietgans

De getaxeeerde schade van de toendrarietgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam20172018201920202021
51Mars- en Westerstroom1650
63Dwingelerveld52661242121516322
91Kerspel Dalen1611652
185Scholtensveld1968
336Koekange-Ruinerwold81754746256824582121
343Diana1537
427Bargerveld15753272525135251
443Hondsrugveld360
Eindtotaal2919487136296261930861

Getaxeerde schade per gewas

Bron: BIJ12

Gewas20172018201920202021
Grasland2781687136296261930861
Wintergraan1378
Totaal2919487136296261930861

Getaxeerde schade verdeeld tussen foerageergebied en niet foerageergebied

Bron: BIJ12

jaarfoerageergebiedniet foerageergebiedtotaal
2020028382838
202103086130861