Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Kolgans
  4. /
  5. Factsheet 2021 – Overwinterende Kolgans

Factsheet 2021 – Overwinterende Kolgans

8 april 2022

Kolgans

Anser albifrons

Door de IUCN 2015 is de kolgans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en de huidige aantallen inclusief de stabiele trend, er geen sprake is van een bedreiging van de populatie.

Kolganzen zijn voornamelijk aanwezig van oktober tot en met maart, met de hoogste aantallen midden in de winter. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 Kolganzen in ons land, 80% van de wereldpopulatie. De grootste concentraties houden zich op in graslanden in Friesland en het rivierengebied. Strenge vorst en zware sneeuwval kan leiden tot een leegloop uit Noordoost-Nederland (en toenemende aantallen in Zuidwest-Nederland en het rivierengebied), soms ook tot een massale toestroom of doortrek van vogels die eerst oostelijker pleisterden.

De landelijke aantallen namen sinds 1975 fors toe. Dit berust deels op een herverdeling van binnen Europa overwinterende Kolganzen en verlaagde jachtdruk. Tegelijkertijd arriveerde de voorhoede steeds vroeger en namen Kolganzen nieuwe pleisterplaatsen buiten de traditionele in gebruik. Kolganzen blijven overigens niet langer hangen dan voorheen: in zachte winters trekt al een fors deel weg in februari. De in Nederland overwinterende aantallen zijn sinds 2005 stabiel; dat de seizoensgemiddelden nog toenamen komt vooral doordat grote aantallen soms al vroeg in de herfst arriveren.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1590).

aantallen en spreiding in Drenthe

schade overwinterende kolgans

Aantallen Wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Bron: Sovon

Aantallen wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Bron: Sovon

20172018201920202021
5725937725333394754155372

belang in drenthe

schade overwinterende kolgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende kolgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam20172018201920202021
63Dwingelerveld11526214053069
91Kerspel Dalen849241917042478
185Scholtensveld1968
231Dalgronden
336Koekange-Ruinerwold3548311027274462813020439
427Bargerveld274637158416
439Noordenveld5513932610391722333572305
442Drents Diep en Aa63638423
Totaal95369466777880551465117098

Getaxeerde schade per gewas

Bron: BIJ12

Gewas20172018201920202021
Grasland96689495487922752933128459
Wintergraan218
Totaal96907495487922752933128459

Getaxeerde schade verdeeld tussen foerageergebied en niet foerageergebied

Bron: BIJ12

jaarfoerageergebiedniet foerageergebiedtotaal
2020219692949751466
20215473962359117098