Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Grauwe Gans
  4. /
  5. Factsheet 2021 – Overwinterende Grauwe Gans

Factsheet 2021 – Overwinterende Grauwe Gans

8 april 2022

OVERWINTERENDE GRAUWE GANS (als niet-broedvogel)

Anser anser

Door de IUCN 2015 is de grauwe gans in 2015 ingedeeld in de categorie ‘Least Concern’. Dit houdt in dat, mede gezien het enorme areaal waar de soort voorkomt en de huidige aantallen inclusief de gunstige trend, er geen sprake is van een bedreiging van de populatie. In Nederland wordt de grauwe gans gecategoriseerd als ‘talrijke broedvogel’; doortrekker en wintergast in (zeer) groot aantal

De Staat van Instandhouding van de Grauwe Gans als niet-broedvogel in Nederland is gunstig.
(bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610).

Ook de staat van instandhouding van de grauwe gans in Drenthe is gunstig. Zowel als broedvogel als niet-broedvogel is de laatste 12 sprake van een significante toename van >5% per jaar. Zelfs een verdubbeling in 15 jaar.  (bron: Sovon)

De soort is in Drenthe geen aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans

Aantallen in Drenthe

overwinterende grauwe ganzen

In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overwinterende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.

Aantallen Wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Bron: Sovon

Aantallen wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Bron: Sovon

20172018201920202021
700769318053688910073

belang in drenthe

schade overwinterende grauwe gans

De getaxeeerde schade van de overwinterende grauwe gans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
51Mars- en Westerstroom4736
63Dwingelerveld7389740577473069
91Kerspel Dalen764724202084115219510
185Scholtensveld2028
200Vledder eo576
231Dalgronden1553
237De Lebbestaok20742843
336Koekange-Ruinerwold1965810792186042558113185
343Diana1336
427Bargerveld3267272636401273012040
439Noordenveld3450212625239004593343235
442Drents Diep en Aa5370206612628
Totaal677973101356846105578101767

Getaxeerde schade per gewas

Bron: BIJ12

Gewas20172018201920202021
Grasland67724310135684610351298681
Wintergraan7320663087
Totaal677973101356846105578101768

Getaxeerde schade verdeeld tussen foerageergebied en niet foerageergebied

Bron: BIJ12

jaarfoerageergebiedniet foerageergebiedtotaal
20203648469094105578
20213349371837105330