Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Brandgans
  4. /
  5. Factsheet 2021 – Overwinterende Brandgans

Factsheet 2021 – Overwinterende Brandgans

8 april 2022

Brandgans

Branta Leucopsis

De Brandgans is op weg om de Kolgans voorbij te streven als talrijkste in Noordwest-Europa overwinterende gans. Ook in Nederland zijn de aantallen enorm gestegen, met in sommige winters meer dan 800.000 exemplaren, overeenkomend met 80% van de flyway-populatie.

De verspreiding bleef tot rond 1990 sterk beperkt tot Friesland en het Wadden-, IJsselmeer- en Deltagebied. Daarna veroverde de Brandgans ook het binnenland. Hier neemt hij, in tegenstelling tot de kustgebieden, ook recent nog toe. Piekaantallen in het binnenland worden doorgaans in de nawinter geteld. Koud winterweer leidt tot enige herverdeling binnen ons land: relatief lage aantallen in Noord-Nederland en relatief hoge aantallen in het zuidelijk deel. 

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1670).

aantallen en spreiding in Drenthe

schade overwinterende brandgans

Aantallen Wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Bron: Sovon

Aantallen wintertelling

Jaarlijks medio 3e zaterdag van januari.
Bron: Sovon

20172018201920202021
6261578862541435312124

belang in Drenthe

schade overwinterende brandgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende brandgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE Naam20172018201920202021
63Dwingelerveld3069
91Kerspel Dalen13
200Vledder eo476
336Koekange-Ruinerwold660226
427Bargerveld11613217
439Noordenveld20571755234477222701
442Drents Diep en Aa4571
443Hondsrugveld540
Totaal2533175541651095211105

Getaxeerde schade per gewas

Bron: BIJ12

Gewas20172018201920202021
Grasland2533175541651370318527
Wintergraan1529160
Totaal4062175541651386318527

Getaxeerde schade verdeeld tussen foerageergebied en niet foerageergebied

Bron: BIJ12

jaarfoerageergebiedniet foerageergebiedtotaal
20206778417410952
20212388871711105