Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Nijlgans
  4. /
  5. Factsheet 2021 – Nijlgans

Factsheet 2021 – Nijlgans

8 april 2022

Nijlgans

Alopochen aegyptiaca

Een deel van de Nijlganzen trekt het hele jaar paarsgewijs op, maar vooral in nazomer en winter sluiten andere zich aan tot groepen van soms enkele honderden. Ze foerageren op graslanden en oogstresten op bouwland (vooral mais) en rusten en ruien op open water. Aflezingen van gekleurringde vogels bewijzen hun mobiliteit, zowel binnen Nederland als over de grens in bijvoorbeeld Duitsland.

De grootste aantallen zijn, net als in de broedtijd, te vinden in het westen van het land en het Rivierengebied. De landelijk getelde aantallen namen sterk toe in het voetspoor van de sterk gegroeide Nederlandse broedpopulatie. Sinds de eeuwwisseling zwakt de toename af. Mogelijke oorzaken zijn afschot en het vol raken van de bekende broedgebieden.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1700).

aantallen in Drenthe

nijlgans

Aantallen zomertelling

Trendtellingen van zomerganzen binnen 14 steekproefgebieden, door Sovon in opdracht van de provincie Drenthe.
bron: Sovon

20172018201920202021
865115572710421198

Aantallen tellingen en spreiding door de WBE

Vlakdekkende tellingen door alle WBE’s in Drenthe in het hele werkgebied van de FBE Drenthe.
bron: FRS

Aantallen en spreiding per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
36De Drie Marken378603136
51Mars- en Westerstroom7726413814064
63Dwingelderveld e.o.1554561318278
91Kerspel Dalen2031318012235
99Het Groote Veld266117571
154De Grensstreek9412917378224
164De Wieken2016134135
185t Scholtensveld151971798981
200Vledder e.o.300311388
203Diever-Smilde e.o.850453970
231De Dalgronden161178129214172
237De Lebbestaok2091418510873
251Van Echtensmorgenland e.o.130186136135150
336Koekange-Ruinerwold701108410194
343Diana, Drenthe51225223520197
350Havelte e.o.5776737554
427Bargerveld394276395682757
434Artemis68185108176210
439Noordenveld500409279333206
442Drents Diep en Aa1681521345053
443Hondsrugveld570917464843211
Totaal37173656264141833159